REDAH: Seminar o izvorima financiranja MSP

Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj (REDAH) u suradnji s Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) organizira dvodnevni seminar na temu: “Važnost poboljšanog pristupa izvorima financiranja za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća“ s fokusom na alternativne izvore financiranja malih i srednjih poduzeća.

Seminar će se održati u Tehnološkom Praku INTERA, Bišće Polje bb Mostar, 28.05. i 29.05 2013. godine s početkom u 10:00 h.

Mala i srednja poduzeća izazivaju posebnu pažnju kreatora politike i javnosti. Ona čine najveći dio nacionalnih ekonomija mjereno brojem poduzeća, a u mnogim zemljama kreiraju najveći broj novih radnih mjesta. Među malim tvrtkama krije se i najveći udjel onih koja rastu brže od prosjeka gospodarstva. Isto tako, mala i srednja poduzeća suočavaju se s jačim ograničenjima rasta nego velika poduzeća. Ranjivija su i osjetljivija na lošu regulaciju i druge poteškoće institucionalnog okruženja.

U skladu sa Evropskom poveljom o malim i srednjim poduzećima i Zakonom o malom i srednjem poduzetništvu poboljšanje pristupa izvorima financiranja predstavlja jedan od deset temeljnih principa razvoja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP) i time osnovu za njihov rast i razvoj. Brojni mali i srednji poduzetnici kao jedan od ograničavajućih faktora  njihova rasta i razvoja navode kompleksnost pristupa izvorima financiranja (access to finance). Stoga je zadatak ovog seminara polaznicima ukazati na sve elemente potrebne u svrhu donošenja optimalnih odluka u vezi sa izvorima financiranja poduzeća, upoznati iste sa karakteristikama različitih izvora financiranja te im ukazati na postupke i procedure karakteristične za proces financiranja rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća. Ovaj modul baviti će se alternativnim izvorima financiranja malih i srednjih poduzeća kao što su npr. kreditne garancijske sheme i fondovi, garancije USAID DCA (Development Credit Authority), poslovni anđeli (Business Angels) te fondovi rizičnog kapitala (Venture Capital i Private Equity fondovi).

Stoga je veoma bitno da sadašnji i potencijalni mali poduzetnici i obrtnici bolje upravljaju financijskim rizicima kao značajnim rizicima u ukupnom poslovanju MSP, a predstavnici javnog sektora da su u  mogućnosti bolje razumjeti probleme financiranja MSP te biti u stanju donositi politike koje će olakšati izvore financiranja MSP u BiH.

Program seminara: OVDJE

redah/ugp