Posušje: Gospodarstvenici kod načelnika Bage

U četvrtak, 16. siječnja 2014. godine, u uredu načelnika Općine Posušje Branka Bage, održan je radni sastanak na kome su uz načelnika Bagu i njegove suradnike bili i predstavnici Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP) na čelu sa predsjednikom Veljkom Lončarom.

Prva tema razgovora bila je privatizacija. Predstavnici UGP-a obrazložili su razloge pokretanja inicijative o  završetku privatizacije državnih poduzeća u Posušju, koja do sada nisu privatizirana, na način da se konačno privatiziraju ili pokrene stečajni postupak, ili da se nekretnine nekih od njih, koje mogu biti od općeg interesa za građane Posušja, uredbom vlade Županije ZH izuzmu iz privatizacije i prenesu u vlasništvo općine Posušje. Načelnik Bago je prihvatio inicijativu UGP-a  kao i obvezu angažiranja stručnih osoba na izradi prijedloga rješavanja ne privatiziranih poduzeća s kojim bi se dalje išlo prema nadležnim institucijama u Županiji ZH.

Granični prijelaz Osoje – Vinjani gornji još uvijek nije u funkciji za robni promet iz razloga što  HT Mostar nije osigurao telefonski priključak. Rješavanje kompletne infrastrukture graničnog prijelaza, koja podrazumijeva i izgradnju dodatnih prometnih trakova, zahtjeva i značajnija sredstva koja mora osigurati država BiH, jer su granični prijelazi u nadležnosti države, pa će se zatražiti sastanak s predsjednikom Vijeća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi se ovaj problem konačno riješio, zaključak je svih nazočnih.

U nastavku sastanka razgovaralo se i o drugim značajnim temama od općeg interesa kao što su: preseljenje Zemljišno knjižnog ureda u Posušje u punom kapacitetu, Strategiji razvoja općine Posušje i realnim mogućnostima financiranja projekata iz proračuna, iznalaženju načina boljeg punjenja proračuna uz bolje upravljanje općinskom imovinom, racionalizaciji rashoda, rješavanju raskrižja za Grude na južnoj obilaznici sa izradom regulacionog plana od raskrižja do nadvožnjaka, pokretanju inicijative za iznalaženje boljeg prometnog rješenja raskrižja za Čitluk kao i održavanju te regionalne ceste, autobusnom kolodvoru, Vijeću mladih Posušja, novoj kategorizaciji magistralnih i regionalnih cesta, itd.

Nakon dugo vremena javna rasvjeta u većem dijelu grada je ispravna i radi. Gospodarstvenici su izrazili zadovoljstvo zbog toga i ujedno podržali nečelnika Bagu u namjeri naplate komunalne naknade i za stambene objekte, u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi, a sve u cilju održavanja javne rasvjete na ovoj razini i stavljanja iste u funkciju tamo gdje je sada nema, kao i podizanja uređenosti javnih površina grada na višu razinu, a posebice nogostupa.

sb/ugp