Sufinanciranje zapošljavanja: 460,00 KM po osobi

Federalni zavod za zapošljavanje je 5.12.2012. godine na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objavio Javni poziv za sudjelovanje u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – prvo radno iskustvo. Korisnici poticaja po ovom programu su poslovni subjekti registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine koji redovno izmiruju obveze po osnovu poreza i doprinosa, a ciljnu grupu čine nezaposlene osobe bez radnog iskustva dobi do 30 godina.

Programom je predviđeno sufinanciranje zapošljavanja 500 osoba sa srednjom stručnom spremom III i IV stupnja u trajanju od šest mjeseci, kao i 500 osoba sa visokom i višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci.

Detaljnije informacije u svezi s Javnim pozivom i eventualnim sudjelovanjem u Programu, zainteresovani mogu dobiti u nadležnoj županijskoj službi za zapošljavanje ili na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.

JAVNI POZIV

PRIJAVA-OBRAZAC

 

sb/ugp