UGP: Održana sjednica Nadzornog odbora

U utorak  6. 5. 2014. godine, održana je 2.(3.) sjednica Nadzornog odbora Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP). Sjednicom je predsjedao predsjednik NO, Branimir Oreč, a nazočni su bili članovi Borislav Petric i Ivan Čamber.

Na sjednici je usvojeno Izvješće o provedenom nadzoru slijedećeg sadržaja:

Temeljem Statuta Udruge, članak 33, Nadzorni odbor je  6. 5. 2014. godine, proveo  nadzor nad radom Udruge i donio slijedeći zaključak:

  1. Imovinom Udruge se raspolaže namjenski i u skladu sa zakonom i Statutom Udruge.
  2. Na dan 31. prosinca 2013. godine, sve novčane obveze Udruge su bile izvršene i nema neplaćenih dospjelih obveza.
  3. U svom radu tijela Udruge se pridržavaju zakona i statuta Udruga.
  4. Dokumentacija se vodi propisno i uredno.

Isto tako, Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o radu Udruge i Financijsko izvješće, te predlaže Skupštini da ista usvoji.

FOTO

sb/ugp