UGP: Održana 6.(23.) sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP) pod predsjedanjem predsjednika Marinka Šege, održana je 6.(23.) sjednica Upravnog odbora UGP-a. Na sjednici, na kojoj je bilo 7 od 9 članova, prihvaćene su i podržane dvije inicijative.

Prva inicijativa odnosi se na održavanje susreta članova UGP-a sa članovima Zavičajnog društva Posušje u Zagrebu, kao nastavka na prošlogodišnja dva susreta, od kojih je prvi bio u Zagrebu, a drugi u Posušju u Vučipolju. Ovaj put susret bi se održao na  Blidinju u restoranu Staza ispod ski staze, 16. kolovoza. Cilj ovog susreta je sagledavanje mogućnosti  suradnje na iznalaženju i pokretanju nekih razvojnih projekata u Posušju.

Druga inicijativa se odnosi na osnivanje Centra za tehničku kulturu u Posušju od strane UGP-a. Inicijativu je obrazložio Marinko Šego, a članovi UO su je jednoglasno prihvatili sa zaključkom, da projekt Centra treba detaljnije doraditi u tehničkom i financijskom pogledu i nakon toga sa konkretnim prijedlogom izići na UO, a nakon toga i na Skupštinu.

FOTO

sb/ugp