UGP: Nadzorni odbor proveo nadzor nad radom Udruge

U petak, 19. lipnja 2015. godine, održana je 3.(4.) sjednica Nadzornog odbora Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP). Sjednicom je predsjedao predsjednik Branimir Oreč a na sjednici je bio i Ivan Čamber kao član NO i tajnik Udruge Stjepan Bago.

Nadzorni odbor je proveo  nadzor nad radom Udruge, usvojio Financijsko Izvješće za 2014. godinu te donio slijedeći zaključak:

-Imovinom Udruge se raspolaže namjenski i u skladu sa zakonom i    Statutom Udruge.

-Na dan 31. prosinca 2014. godine, sve novčane obveze Udruge su izvršene i nema neplaćenih dospjelih obveza.

-U svom radu tijela Udruge se pridržavaju zakona i statuta Udruge.

-Dokumentacija se vodi propisno i uredno.

FOTO

ugp