UGP: Prednacrt zakona o uvezivanju staža je diskriminatoran u odnosu na privatni sektor !

U srijedu, 25. studenoga 2015., održana je 16.(33.) sjednica Upravnog odbora Udruge gospodarstvenika Posušje. Glavna tema sjednice bila je priprema za Izbornu skupštinu koja je planirana za 11. prosinca 2015. godine.

Temeljem dobivenih prijedloga kandidata za tijela Udruge od strane Granskih povjerenstava te razgovora vođenih tijekom posjeta Baranji i Vukovaru, Upravni odbor je utvrdio popis kandidata za predsjednika i dopredsjednika Udruge, kao i za članove Upravnog i Nadzornog odbora koje će dostaviti Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Na sva vodeća mjesta u tijelima Udruge, doći će novi članovi, jer su temeljem statuta Udruge, mandati predsjednika i dopredsjednika Udruge, kao i predsjednika Upravnog i Nadzornog odbora ograničeni na maksimalno 4 godine.

Članovi Upravnog odbora su jednoglasni u zaključku da je Prednacrt zakona o uvezivanju staža, po kojem bi se sredstvima iz proračuna FBiH uplatili doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje za sve zaposlenike koji su zaposleni u gospodarskim društvima koja se u većinskom državnom vlasništvu, kao  i u javnim poduzećima i ustanovama, a za koje poslodavac to nije uradio u periodu od 01.04.1992. do 31.12.2014. godine, diskriminatoran u odnosu na zaposlenike i poslodavce u privatnom sektoru.

Uvažavajući činjenicu da su mnogi od onih, na koje se ovaj prednacrt zakon odnosi, u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji, ne možemo se složiti s ovakvim načinom rješavanja ovog problema, po kojem bi jedni bili „jednakiji“ od drugih, mišljenja su članovi UO.

Mi doprinose za sebe i svoje zaposlenike plaćamo i plaćat ćemo, jer je to naša i zakonska i moralna obveza, a to isto moraju i gospodarska društva i ustanove u većinskom državnom vlasništvu, jer zakon bi morao biti isti za sve bez obzira radi li se o privatnom ili državnom sektoru, ZAKLJUČAK je članova Upravnog odbora UGP-a.

 FOTO

ugp