UGP: Nadzorni odbor pozitivno ocijenio rad Udruge

U srijedu, 28. lipnja 2017., održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP). Sjednicom je predsjedao predsjednik Damir Lončar, a na sjednici su bili članovi Veljko Lončar i Marinko Šego.

Nadzorni odbor je nakon uvida u dokumentaciju usvojio Financijsko izvješće za 2016. godinu. Rad Udruge financiraju njeni članovi uplatom članarine. Ukupni prihod u 2016. bio je nešto veći od rashoda, a višak prihoda prenosi se u 2017. godinu.  Na dan 31. prosinca 2016. godine sve novčane obveze Udruge su izvršene i nema neplaćenih dospjelih obveza.

Imovinom Udruge se raspolaže namjenski i u skladu sa zakonom i Statutom Udruge.

U svom radu tijela Udruge se pridržavaju Statuta, a dokumentacija se vodi propisno i uredno, zaključak je Nadzornog odbora.

FOTO

ugp