Ukida se carinjenje nekih roba u Grudama

Dana 15.01.2013. godine, na zahtjev Udruge gospodarstvenika Posušje, održan je radni sastanak u uredu ministra gospodarstva ŽZH g. Ivice Ćorića, a u svezi sagledavanja posljedica po gospodarstvo Posušja i cijele Županije Zapadno hercegovačke,  primjene Naredbe direktora Uprave za neizravno oporezivanje g. Džakule o ukidanju carinjenja roba porijeklom iz Azije i Afrike u carinskoj ispostavi Grude.

Predstavnici Udruge upoznali su ministra s konkretnom naredbom i kronologijom donošenja ovih naredbi, bez ikakvih obrazloženja i najvjerojatnije, protuzakonito, te mogućim posljedicama primjene ove naredbe i uručili mu pismo s obrazloženjem i zahtjevom očitovanja vlade po ovom pitanju.

Ministar se složio s predstavnicima Udruge i obećao iznijeti ovaj problem na vladu ŽZH, te  odmah uputiti  zahtjev prema direktoru UNO, ukinuti navedenu naredbu i vratiti mogućnost carinjenja robe iz Azije i Afrike u carinskoj ispostavi Grude.

Tekst pisma predsjedniku vlade ŽZH i  ministru gospodarstva:

Poštovani,

Naredbom o izmjeni Naredbe o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje određenih roba porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja, koju je donio direktor Uprave za neizravno oporezivanje dana 10.01.2013. godine  g. Miro Džakula, ukida se carinjenje navedenih roba u carinskoj ispostavi Grude, a uvodi se carinjenje u carinskoj ispostavi Mostar.

Zbog ovakve, ničim obrazložene, Naredbe veliki dio gospodarskih društava, s područja Posušja i cijele Županije Zapadnohercegovačke, izložen je dodatnim troškovima zbog povećanih troškova transporta, ukupnih troškova u svezi carinjenja robe, te  vremena potrebnog za carinjenje.

Sve skupa dovest će do povećanja troškova poslovanja i umanjenja konkurentnosti gospodarstva s područja Posušja i cijele Županije Zapadnohercegovačke, a posebice će to osjetiti špediterske tvrtke u kojima će zbog smanjenja opsega poslova doći do otpuštanja djelatnika, a i gašenja nekih tvrtki, što bi i ovako loše stanje gospodarstva u Posušju i Županiji Zapadnohercegovačkoj još više pogoršalo.

Manji prihodi gospodarskih društava,  manji broj djelatnika, te manje naplaćenih raznih naknada i pristojbi koji se plaćaju prilikom carinjenja, umanjili bi i prihode proračuna i općina  i Županije Zapadnohercegovačke.

Zbog svega navedenog, a u interesu gospodarstva i građana Posušja i cijele Županije,  uputite zahtjev direktoru Uprave za neizravno oporezivanje g. Džakuli za poništenje navedene Naredbe.

 

                                                                                                    Predsjednik Udruge:

                                                                                                    Veljko Lončar

sb/ugp