AMBASADA ŠVEDSKE: Javni poziv za grant sredstva

Ambasada Kraljevine Švedske u BiH je raspisala poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za dodjelu grantova iz programa Challenge, u sklopu kojeg će bosanskohercegovačka poduzeća koja su u fazi razvoja i širenja moći aplicirati za financijsku podršku za realizaciju svojih poslovnih ideja.

Program podrazumijeva sufinanciranje projektnih prijedloga do 50% od vrijednosti ulaganja u novi projekt, a maksimalan iznos grant sredstava je 30.000 EUR.

Osnovni cilj „Challenge” fonda je poticanje razvoja novih poduzeća, transfer tehnologije, kao i promocija inovacija u BiH.

Grantovi će omogućiti poduzećima priliku za implementaciju inovativnih i komercijalno održivih poslovnih poduhvata u BiH. Osnovni preduvjet je da se financirani projekt mora odvijati u BiH ili biti povezan s BiH, a firma i/ili osoba koja aplicira mora imati izmirene sve obveze prema državi. Investicije pokrenute prije podnošenja aplikacije ne mogu biti financirane ovim grantom.

Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na linkuhttp://challenge.ba/apply/, će biti uzete u obzir, dok se tiskane aplikacije ili aplikacije poslane mail-om neće razmatrati.
Aplikacija mora biti popunjena na engleskom jeziku i mora biti dostavljena najkasnije 30. studenog/novembra 2013. godine.

Više informacija vezano za Javni poziv možete naći na web stranici www.challenge.ba.

Komora/ugp