REDAH: Javni poziv za prijavu projekata

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE
u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – SidaI. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela grantova iz Razvojnog fonda mikro, malim i srednjim poduzećima iz odabranih sektora u regiji Hercegovina i to u maksimalnom iznosu od:
• 18.000,00 KM za mikro, mala i srednja poduzeća iz sljedećih sektora: metal, turizam, plastika i guma, proizvodnja sira i IKT.
Gore navedeni iznosi predstavljaju grant sredstva (subvencije) s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta.

II. KORISNICI PROJEKTA
Kroz ovaj projekt REDAH ima za cilj povećati konkurentnost i rast malih i srednjih poduzeća (MSP) u najdinamičnijim sektorima odabranima temeljnom analizom i to: Metal, Turizam, Plastika i guma, Proizvodnja sira, Informacijsko-komunikacijski sektor.

Korisnici projekata za dodjelu grantova su mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz sljedeće uvjete:
- unutar sektora metala i plastike; da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika,
- unutar sektora turizma: da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika, uz iznimku koja vrijedi za hotele/motele, koji trebaju imati najmanje deset zaposlenih radnika, kao i turističke agencije koje trebaju imati najmanje tri zaposlena radnika,
- unutar sektora IKT: da imaju najmanje tri zaposlena radnika,
- unutar sektora proizvodnje sira: da imaju najmanje jednog zaposlenog što vrijedi isključivo za prerađivače/proizvođače koji prerađuju minimalno 500 litara mlijeka dnevno.

Svi predloženi projekti biti će procjenjivani na osnovu kriterija koji se odnose na:
1. Prihvatljivost podnositelja prijedloga,
2. Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se mogu odobriti subvencije,
3. Kvalitetu projektnih aktivnosti,
4. Broj novih radnih mjesta,
5. Postotak sufinanciranja podnositelja prijedloga.
REDAH će provesti odabir potencijalnih korisnika prema rang listi evaluiranih prijavljenih projekata do isteka sredstava osiguranih ovim pozivom, koristeći ciljeve projekta kao prioritete:
- povećanje konkurentnosti;
- stvaranje novih radnih mjesta;
- zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Korisnici koji su dobili sredstva u prethodnim Javnim pozivima za prijavu projekata za sufinanciranje u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ se ne mogu prijaviti na ovaj Javni poziv.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uvjeti za prijavu kao i kompletna projektna dokumentacija dostupna je klikom na link www.redah.ba kao i u rubrici Aktualnosti na web portalu www.ric.redah.ba

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Kompletnu projektnu dokumentaciju trebate dostaviti najkasnije do 03.02.2014., prema pravilima objavljenim u priručniku, na sljedeću adresu poštom ili osobno:

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH
Projekt CREDO Hercegovina, Javni poziv za dodjelu sredstava Razvojnog fonda
Kategorija prijavljenoga (MSP)
Kneza Mihajla Viševića Humskog br. 11,
88 000 Mostar

U slučaju nedovoljnog broja prihvatljivih aplikacija, nakon procesa evaluacije, Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava Razvojnog fonda.
Period trajanja pojedinog projekta ne može biti duži od 3 mjeseca, odnosno ne može trajati nakon 18.05.2014.