Posušje: Nastavak akcije “Jer te se tiče”

Danas (srijeda) 5.2. obavljena je akcija čišćenja – studija slučaja, lokacija Batin u sklopu ekološke akcije “Jer te se tiče!”. Nastavljamo jos intenzivnije u 2014.godini.

Današnja akcija trajala je dva sata, te su u čišćenju sudjelovali učenici četvrtog razreda gimnazije fra Grge Martića, odnosno, deset maturanata koje su koordinirali i vodili Tomislav Jukić Cvitko i Jozo Kolobarić ipred Vijeća mladih općine Posušje, a sve u suradnji sa JP Vodovod Posušje ispred kojega je u akciji sudjelovao gospodin Bože Polić – Boja, koji je i u prethodnim akcijama sudjelovao sa mladom i radnom ekipom. Sa gospodinom Polićem bili su prisutni još dvojica njegovih kolega. Ovim putem im se zahvaljujemo na pomoći, razgovoru i dobroj zabavi.

Važna je činjenica da su mladi porazgovarali sa djelatnicima Komunalnog, te podjelili iskustva kako bi uvidjeli težinu posla kojim se djelatnici i radnici Komunalnog svakodnevno bave. 

 Važno je i napomenuti da se danas saniralo već očišćeno područje – odnosno površine koje su bile zagađane, a zatim sanirane u listopadu 2013. godine.
Ovom akcijom je i započeo drugi ciklus ekološke akcije “Jer te se tiče!”, barem što se tiče praktičnog dijela. Drugi ciklus akcija uključuje saniranje područja – studija slučaja za koje se zaključi da su kritične.

Pri samome kraju zahvale medijskim pokroviteljima Radio Plus i Radio Posušje koji su medijski popratili akciju. Hvala na podršci i suradnju Udruzi gospodarstvenika grada Posušja, JP Vodovod Posušje, te profesorima Jasminki Petric i Ivici Paviću na suradnji i razumijevanju.

Na kraju mi mladi ljudi općine Posušje želimo reći : “Nećemo prestati čistiti, čuvati ćemo svoj rodni kraj, zemlju na kojoj želimo ostati živjeti. Pozivmo sve građane naše općine, ali i šire, ne odlažite otpad svugdje, ne stvarajte divlje deponije, ne ugrožavajte nam živote”!

vmp