UGP: Primjenu Zakona o gradnji treba odgoditi !

5.(22.) sjednica Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP), održana je u utorak, 29. travnja. Sjenicom je predsjedao predsjednik Marinko Šego, a nazočilo je 8 od 9 članova UO.

Na sjednici su usvojeni prijedlozi izvješća o radu Upravnog odbora i UGP-a te financijsko izvješće za 2013. godinu i isti će biti upućeni Skupštini  na usvajanje. 3. redovita Skupština će se održati 9. svibnja s početkom u 15:00 sati.

Dodatak uz PDV prijavu, koji se prema Obavijesti Uprave za neizravno oporezivanje, mora dostaviti uz PDV prijavu za travanj mjesec, zahtjeva  dodatno angažiranje uposlenika i dodatnih materijalno tehničkih sredstava pa time i ukupnih troškova poslovanja. Zbog tih razloga, kao i zbog toga, što nije jasan cilj koji se želi postići ovim dodatkom, ispred UGP-a, uputit ćemo Zahtjev UNO da se ukine obveza dostavljanja ovog dodatka.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji je stupio na snagu iako nisu stvoreni uvjeti za njegovu primjenu pa je nastao problem za sve gospodarstvenike i građane koji trebaju bilo kakvu dozvolu iz tog područja. Zbog toga, UGP će predložiti Vladi Županije ZH, da se odgodi  primjena navedenog Zakona, do stjecanja uvjeta za njegovu primjenu.

Nepostojanje poticajnih sredstva i povoljnih kreditnih sredstava  za nove investiciji u BiH, prisiljava gospodarstvenike da ozbiljno razmišljaju na investiranje u nama najbližoj  poslovnoj zoni u susjednoj RH, jer tamo mogu dobiti određena grant sredstva i povoljne kredite kakvih nema u BiH, zaključak je UO UGP-a.

FOTO

sb/ugp