Posušje: Vijeće mladih i Udruga gospodarstvenika nastavljaju s odličnom suradnjom

Na inicijativu direktora tvrtke “Ladanušić čistoća”, gospodina Ivana Šarića, postavljeni su kontenjeri za razvrstavanje otpada u krugu osnovne škole.

Članovi Vijeća mladih općine Posušje u suradnji sa članovima Udruge gospodarstvenika Posušje, prvenstveno gospodina Stjepana Bage i gospodina Ivana Šarića, u ponedjeljak, 5. 5. 2014.  započet će s predavanjima u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića na temu ekologije, ambalaže i razvrstavanja otpada, u sklopu projekta “Osmjeh planeta je u tvojim rukama“.

Zahvaljujemo se djelatnicima Osnovne škole na suradnji, također veliko hvala Društvu za postupanje sa ambalažnim otpadom “Ekopak d.o.o.”, prvom ovlaštenom operateru sistema za ambalažni otpad, koje je članove Vijeća mladih educiralo za ova predavanja i koje je jedan od inicijatora i podržavatelja ovoga projekta.

Sretno nam bilo, a dragi osnovnoškolci sljedećih tjedana ćemo vas malo gnjaviti…

Vijeće mladih