REDAH: Završna konferencija CREDO Hercegovina

Regionalna razvojna agencija REDAH povodom završetka uspješne provedbe projekta Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina, organizirala je  10.07.2014. završnu konferenciju projekta. Konferencija je uprilicena u INTERA Tehnološkom parku, na Biše polju u Mostaru, s pocetkom u 12:00 sati.

Konferenciju su otvorili Direktor REDAH-a, g. Ivan Jurilj, Šef ureda Sida-e u BiH, g. Pelle Persson i Predsjednik Upravnog odbora REDAH-a, g. Ðuro Obradovic koji su istakli kako je projekt rezultirao vidljivim i mjerljivim pomacima u podizanju konkurentnosti i rastu malih i srednjih poduzeca u Hercegovini, te naglasio važnost ovakvih razvojnih projekata za Hercegovinu.

Voditelj REDAH-ovog odjela za MSP, g. Nevzet Sefo, predstavio je glavne rezultate CREDO Hercegovina projekta od kojih je posebno istakao kreiranje 180 novih radnih mjesta te 1.140 održanih radnih mjesta.

Nadalje, slijedila je panel diskusija u kojoj su sudjelovali: gosp. Stjepan Primorac, Direktor hotela ”Brotnjo” Citluk i Predsjednik Turistickog klastera Hercegovina – sektor turizma, gosp. Predrag Mandelbaum, Direktor i vlasnik IT tvrtke ”More Screens” Mostar – IT sektor, gosp. Derviš Dizdarevic, Agencija ”Prvi korak”, Konjic, gosp. Pero Loncar, Vlasnik tvrtke ”Loncarplast” – sektor plastike i gda. Radomirka Vukoje, vlasnica mljekare ”Padeni” – sektor proizvodnje sira. Sudionici panel rasprave iznijeli su svoja stajališta o potrebama poduzetnika u svome sektoru i narednim koracima koje treba poduzeti za rast pojedinog sektora, te su objasnili sudionicima konferencije na koji nacin je CREDO Hercegovina pomogao pojedinim poduzecima a ujedno i sektorima.

Na konferenciji su sudjelovali korisnici CREDO Hercegovina projekta, te partneri i prijatelji REDAH-a.

Kako je g. Jurilj naglasio da je za razvoj potrebna kako tjelesna tako i duševna hrana, na konferenciji je uprilicena izvedba jedinstvenog baleta u Hercegovini, u klasi prof. Arlete Cehajic, te postavka skulptura prof. Arlete Cehajic, nakon cega je Turisticki klaster Hercegovina pripremio ukusne hercegovacke delicije za sve goste REDAH-a.

REDAH/ugp