FMRPO: Objavljeni rezultati natječaja za grant sredstva u 2014. godini

Federalno ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je preliminarne rezultate Javnog natječaja o odabiru korisnika sredstava tekućih transfera-grant  u 13 projekata:

1. Poticaji inovatorima-pojedincima, 2. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate, 3. Poticaj udruženjima i komorama, 4. Poticaj obrazovnim institucijama, 5. Poticaj projektima koje financira EU i drugi inozemni donatori,   6. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka), 7. Poticaji tradicionalnim i starim zanatima, 8. Poticaj poduzetništvu žena, 9. Poticaj poduzetništvu mladih, 10. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, 11. Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva, 12. Poticaji poduzetnicima izvoznicima, 13. Poticaj za promociju poduzetništva.

Potencijalne rang liste korisnika grant sredstava do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima možete vidjeti OVDJE

ugp