UNO: Provjera stanja na poreznoj kartici i e-PDV

Uprava za neizravno oporezivanje izdala je obavijest poreznim obveznicima da se za sve informacije koje se tiču stanja na poreznoj kartici, odobrenih povrata i poreznih kredita obrate u nadležne regionalne urede.

Ukoliko nadležni regionalni ured ne može odgovoriti na postavljeno pitanje, koje se tiče stanja na poreznoj kartici, povrata ili poreznog kredita potrebno je da se pisano obrate u Središnji ured Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Uprava za neizravno oporezivanje BiH je 2007. godine stavila u funkciju i web sustav „e-PDV”, koji svojim korisnicima pruža besplatno. Registrirani PDV obveznici, koji postanu korisnici ovog sustava, imat će uvid u vlastitu evidenciju i podatke, koji se nalaze u informatičkom sustavu Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Obveznici, koji žele da postanu korisnici web sustava „e-PDV” trebaju osigurati internet konekciju, program za pregledanje sadržaja na internetu (Browser) i osnovno iskustvo u korištenju web aplikacija te dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu (koja se nalazi na web stranici UNO BiH) u njima pripadajući regionalni ured UINO – Grupi za informacijske tehnologije.

U periodu od sedam dana, nakon dostavljanja potpisane i ovjerene izjave, odgovorna osoba poreznog obveznika ili osoba ovlaštena od istoga može osobno preuzeti korisničko ime i lozinku u Grupi za informatičke tehnologije pripadajućeg regionalnog ureda, što će omogućiti pristup i korištenje web sustava „e-PDV”

Sve dodatne informacije mogu se dobititi na kontakt telefone u regionalnim uredima: RU Banja Luka – 051/312-009, RU Mostar – 036/350-177, RU Sarajevo – 033/279-470 i RU Tuzla – 035/368-058.

Objašnjenje za elektronički način dostavljanja i obrazac D PDV koji porezni obveznici mogu dostavljati elektronskim putem u Excel formatu, čime nisu obvezni da isti dostavljaju u pisanom obliku, obveznici mogu preuzeti na web stranici UINO

Obveznici koji su u postupku prestanka registracije i brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika neizravnih poreza, a imaju više uplaćenih sredstava trebaku podnijeti zahtjev za povrat prije gašenja transakcijskog računa koji je prijavljen UINO.

Iz UINO također napominju da obveznici koji podnose zahtjeve za prestanak registracije da, prije sravnjenja stanja na kartici kod UINO i izvršenja eventualnog povrata više uplaćenih sredstava, ne zatvaraju transakcijski račun otvoren kod banke koji je pri registraciji prijavljen UNO za izvršenje povrata.

Poredeći podatke koji su prijavljeni prilikom registracije sa podacima koji se popune u PDV prijavama, kao i podatcima iz zapisnika kontrolnih organa, UINO je utvrdio da se u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza nalaze netočni i nepotpuni podaci a prvenstveno se misli na podatke o promjeni sjedišta, odgovorne osobe, vlasnika i strukture kapitala, vrste djelatnosti ili bar pretežite djelatnosti i drugo.

Obzirom da je odredbama članka 12. Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 89/05) propisana obveza na suradnju sa UINO, odnosno da pružite UINO bilo koju vrstu podataka, izvješća, službenih akata i drugih dokaza koji se odnose na neizravne poreze, te da nepoštivanje naprijed navedenih obveza predstavlja prekršaj neizravnih poreza, u smislu odredbi članka 122. Zakona o postupku neizravnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 89/05 i 100/13), UINO poziva obveznike da ažuriraju podatke i u što kraćem roku dostavite izmjene Odsjeku za poreze – Grupi za podršku u nadležnom regionalnom uredu.

Provjera stanja na poreznoj kartici

Sve informacije koje se tiču stanja na poreznoj kartici, odobrenih povrata i poreznih kredita obveznici se mogu obratiti u nadležne regionalne urede na sljedeće brojeve telefona.

Regionalni ured Banja Luka – 051/222-624,

Regionalni ured Mostar – 036/356-873,

Regionalni ured Sarajevo – 033/612-073

Regionalni ured Tuzla – 035/368-088