DRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela grantova iz Razvojnog fonda mikro, malim i srednjim poduzećima i općinama u regiji Hercegovina i to u maksimalnom iznosu od:

• 18,000,00 KM za mikro, mala i srednja poduzeća i

• 40,000,00 KM za općine.

Gore navedeni iznosi predstavljaju grant sredstva (subvencije) s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta.

Ukupan proračun dostupan za dodjelu grant sredstava unutar Grant sheme je 438.500,00 KM za MSP-a i 200.000,00 KM za općine.

II. KORISNICI PROJEKTA

Kroz ovaj projekt REDAH ima za cilj povećati konkurentnost i rast malih i srednjih poduzeća (MSP) u najdinamičnijim sektorima odabranima temeljnom analizom i to: Metal, Turizam, Plastika i guma, Proizvodnja sira, Informacijsko-komunikacijski sektor.

Korisnici projekata za dodjelu grantova su mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika, što vrijedi za sektor metala i plastike, najmanje tri zaposlena radnika, što vrijedi za IKT sektor te u sektoru proizvodnje sira najmanje jednog zaposlenog što vrijedi isključivo za prerađivače/proizvođače koji prerađuju minimalno 500 litara mlijeka dnevno, kao i navedene općine za prihvatljive aktivnosti navedene u projektnoj dokumentaciji.

Sektor turizma je izuzet iz ovog javnog poziva, te će biti predmet posebnog poziva.

Svi predloženi projekti  biti će procjenjivani na osnovu kriterija koji se odnose na:

Prihvatljivost podnositelja prijedloga,

Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se mogu odobriti subvencije,

Kvalitetu projektnih aktivnosti,

Broj novih radnih mjesta,

Postotak sufinanciranja podnositelja prijedloga.

REDAH će provesti odabir potencijalnih korisnika prema rang listi evaluiranih prijavljenih projekata do isteka sredstava osiguranih ovim pozivom, koristeći ciljeve projekta kao prioritete:

- povećanje konkurentnosti;

- stvaranje novih radnih mjesta;

- zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Korisnici koji su dobili sredstva u prvom Javnom pozivu za prijavu projekata za sufinanciranje u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ se ne mogu prijaviti na drugi Javni poziv.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uvjeti za prijavu kao i kompletna projektna dokumentacija dostupna je na web stranici www.redah.ba kao i u rubrici Aktualnosti na web portalu www.ric.redah.ba

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Kompletnu projektnu dokumentaciju trebate dostaviti najkasnije do 21.02.2013., prema pravilima objavljenim u priručniku, na sljedeću adresu poštom ili osobno:

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH

Projekt CREDO Hercegovina, Javni poziv za dodjelu sredstava Razvojnog fonda

Kategorija prijavljenoga (MSP ili općina)

Kneza Mihajla Viševića Humskog br. 11,

88 000 Mostar

 

redah/ugp