PDV: Pad prihoda za 104,3 miliona KM

Prema izvješću Uprave za neizravno oporezivanje u BiH, u prosincu 2013. godine naplaćeno je 490,2 miliona KM bruto prihoda od neizravnih poreza, što je na razini prosinca 2012. godine.

Međutim, kako su isplate povrata PDV-a bile veće za 12,4 miliona KM, neto naplata u prosincu ove godine je bila za 13 miliona KM manja u odnosu na prosinac 2012. godine ili za 3,2 posto. Pad naplaćenih prihoda u prosincu značajno se odrazio i na kumulativnu naplatu za cijelu 2013. godinu, pogoršavajući dotadašnje negativne trendove.

Iako je bruto naplata prihoda u 2013. godini bila veća za 9,4 miliona KM u odnosu na 2012. godini (ili za 0,2 posto), zbog rasta povrata PDV-a od 113,7 miliona KM u odnosu na 2012. godinu, neto prihodi su bili manji za 104,3 miliona KM ili za 2,1 posto u odnosu na 2012. godinu. Pad prihoda od 2,1 posto kreće se u okvirima revidiranih projekcija Odjeljenja za makroekonomsku analizu iz listopada 2013. godine. U pogledu projekcija naplate neizravnih poreza protekla godina je unijela visoku dozu neizvjesnosti. U tom smislu, usklađivanja projekcija, koje je Odjeljenje vršilo u posljednjih godinu dana s tekućim trendovima, su bila nužnost kako bi se proračuni svih razina vlasti u BiH za 2014. godini utvrdili na što realnijim osnovama.

ugp