Posušje: Poptisan ugovor između Meggle d.o.o i BGL Commerce d.o.o.

U četvrtak, 27.02.2014. u sjedištu Meggle d.o.o Posušje, potpisan je ugovor između članova Udruge gospodarstvenika Posušje, Meggle d.o.o. i BGL Commerce d.o.o., temeljem kojeg Meggle financira nabavu 66 visokosteonih muznih junica u iznosu od 300.000 KM. Ugovor u nazočnosti Jadranke Penave, direktorice Meggle Posušje i Općinskog načelnika Posušja Branka Bage, potpisali su Kemal Hrnjić, direktor Meggle Bihać i Bruno Kovač, direktor BGL Commerce Posušje. Junice će nabaviti i rasporediti BGL Commerce svojim postojećim i budućim kooperantima koji će junice otplaćivati kroz period od dvije godine prodajom mlijeka mljekari Meggle u Bihaću posredstvom BGL-a.

Na ovaj način povećat će se otkup mlijeka od kooperanata BGL-a i Meggle-a sa sadašnje količine od oko 600 l/dnevo na oko 1.500 l/dnevno do kraja godine, kao i broj kooperanta kojih je sada 27.

Direktor Hrnjić je naglasio kako Meggle konstantno ulaže u razvoj stočnog fonda te da su u posljednjih 10 godina  povećali proizvodnju mlijeka za tri puta. Zahvalio se  Općinskom načelniku Bagi na inicijativi i podršci  oko organizacije otkupa mlijeka, kao i BGL-u koji se prihvatio odgovornost i rizika u poslu proizvodnje i otkupa mlijeka. 

„Danas potpisujemo ugovor s BGL-om koji je naša konekcija s općinom Posušje, a možda sutra i s cijelim područjem Hercegovine“, izjavio je na kraju obraćanja direktor Hrnjić

„S Meggleom surađujemo godinu i pol dana i sa suradnjom sam prezadovoljan. Mislim da su i oni s nama zadovoljni. Postigli smo vrhunsku kvalitetu mlijeka, a otkup ide redovno kao i naplata. Jedino što treba je povećavati količinu proizvodnje, a to ćemo postići nabavom novim 66 muznih junica“, izjavio je  direktor BGL-a Kovač.

O važnosti proizvodnje i otkupa mlijeka, kako za kooperante  proizvođače mlijeka, tako i za gospodarstvo općine Posušje te o mogućnostima otkupa i prerade i kozjeg mlijeka, govorili su direktorica Meggle Posušje, Jadranka Penava i Općinski načelnik Branko Bago. Oni u narednom periodu očekuju pozitivne rezultate i značajnu suradnju između proizvođača kozjeg mlijeka s područja općine Posušje i Meggle-a.

ugp