Analiza tržišta rada: Najveći nesklad je između ponude i potražnje kod zanimanja ekonomske struke

U zgradi općine Posušje, u petak 26. lipnja 2015., održana je prezentacija: Analiza lokalnog tržišta rada u općini Posušje. Analizu je uradila Regionalna razvojna agencija REDAH u suradnji s Lokalnim ekonomskim vijećem, a na inicijativu Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP). Analizu je prezentirao ravnatelj REDAHA-a Ivan Jurilj.

Upravni odbor Udruge gospodarstvenika Posušje  (UGP) je u prosincu prošle godine uputio inicijativu općinskom načelniku za izradu Studije o usklađenosti sustava obrazovanja u Srednjoj strukovnoj školi Posušje (SSŠ) i tržišta rada, kako bi se utvrdila zanimanja koja su potrebna tržištu rada  te neka zanimanja u školi ukinula, a neka nova uvela, s ciljem, da se temeljem te studije vrši upisi u školsku godinu 2015/16.

Međutim, do realizacije inicijative UGP-a je došlo samo djelomice. Umjesto cjelovite studije urađena je Analiza lokalnog tržišta rada koja samo djelomice odgovara na pitanje koja bi zanimanja valjalo ukinuti, a koja uvesti u SSŠ Posušje. Isto tako, upisi u SSŠ za 2015/16 školsku godinu su u tijeku, tako da ova analiza ne može imati utjecaja na taj upis.

U zaključcima i preporukama autori ove analize ističu da, evidentno postoji nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada, koji je najizraženiji kod zanimanja ekonomske struke. Temeljem navedenog, u idućoj godini bi, svakako, valjalo smanjiti broj upisnih mjesta za ekonomsku struku, ili ih potpuno ukinuti. Isto tako, oni sugeriraju uvođenje novih zanimanja: Medicinski tehničar- smjer njegovateljice, Poljoprivredni tehničar-smjer stočarstvo, Strojarski tehničar- smjer operater CNC strojeva. Od ova tri nova zanimanja anketirani gospodarstvenici su iskazali potrebu samo za zanimanjem strojarske struke, a prva dva su rezultat iskazanog interesa i želja učenika. Zbog toga je ova analiza samo djelomice odgovorila na postavljeni i definirani cilj njene izrade, koji je bio, prepoznati potrebe tržišta rada za novim zanimanjima i njihovo uvođenja u srednju školu.

Razloge zašto ova analiza nije dala očekivane odgovore, valja tražiti, prije svega, u broju dostavljenih anketnih upitnika od strane gospodarstvenika. Dostavljeno je samo 15 anketnih upitnika od članova UGP-a i to se može uzeti kao njihov propust. Međutim, činjenica da gospodarstvenici koji nisu članovi te udruge nisu uopće anketirani je, naravno, propust onih koji su bili uključeni u izradu ove studije. Propust se posebice ogleda u tome, što obrtnici nisu uopće anketirani, a upravo su oni ti koji zapošljavaju trogodišnja strukovna zanimanja.

Šteta je što nije urađena Studija o usklađenosti sustava obrazovanja  i tržišta rada, kako je bila predložila Udruga gospodarstvenika Posušje. Ona bi sadržavala puno više podataka od predmetne analize, a onda bi i zaključci i preporuke te studije bolje odražavali stvarno stanje potražnje na tržištu rada te bi kao takvi bili dobar temelj za uvođenje novih i ukidanje nekih sadašnjih zanimanja u srednjoj strukovnoj školi.

U svakom slučaju, Analiza lokalnog tržišta rada u općini Posušje je dobar početni materijal kojeg valja kontinuirano nadopunjavati novim podacima, kako bi se došlo do stručne radne snage koju tržište traži te na taj način smanjio broj nezaposlenih u općini Posušje.

FOTO

ugp