UNO: Postupak carinjenja roba iz Azije i Afrike, ponovno, prema mjestu sjedišta uvoznika

Sukladno zaključcima sa sastanka održanog s ravnateljem Uprave za neizravno oporezivanje Mirom Džakulom u Mostaru, dana  7. 9. 2015. godine, po pitanju Naredbe o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje određenih roba porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja, od 17.08.2015., te posljedica po gospodarstvo koje je izazvala obveza carinjenja tih roba u samo četiri carinske ispostave: Mostar, Sarajevo, Tuzla i Gradiška, u ime gospodarstvenika iz: Livna, Tomislavgrada, Posušje, Gruda, Širokog Brijega, Ljubuškog i Mostara, nazočnih na tom sastanku, Udruga gospodarstvenika Posušje uputila je zahtjev ravnatelju UNO-a za izmjenom te naredbe, tako da se postupak carinjenja za predmetnu robu vrati na postupak koji je vrijedio prije 17. kolovoza 2015.

Ravnatelj Džakula je prihvatio prijedlog iz upućenog zahtjeva i donio Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje određenih roba porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja, od 17.08.2015, tako da se u točci II iza stava 1. dodaju novi stavci 2. i 3. koji glase:

Prijavljivanje robe  za carinski  postupak  stavljanja u slobodan promet kod carinskih ispostava iz točke I ove naredbe nije obvezujuće za uvoznike koji: duže od tri godine vrše carinjenje robe obuhvaćene naredbom u carinskim ispostavama nadležnim prema sjedištu uvoznika, nemaju duga po osnovu neizravnih poreza, u protekli tri godine nisu počinili carinske i porezne prekršaje te su redovito prijavljivali transakcijske vrijednosti koje su bile realno prihvatljive pri utvrđivanju vrijednosti.

Prijavljivanje robe za carinski postupak stavljanja u slobodni promet kod carinskih ispostava iz stava 2. ove točke vrši se kod carinske ispostave nadležne prema mjestu sjedišta uvoznika.

Donošenjem ove nove naredbe ispunjeni su zahtjevi gospodarstvenika sa sastanka u Mostaru, a primjenom iste smanjit će se troškovi i skratiti vrijeme stavljanja robe u promet te na taj način vratiti i konkurentnost  svih gospodarskih subjekata s područja Hercegovine koji su vezani za carinske ispostave van Mostara, kakva je bila i prije donošenja naredbe od 17. kolovoza 2015. godine.

Naredba 18. 9. 2015.

ugp