FZZ: Objavljen Javni poziv za subvenciju zapošljavanja

Federalni zavod za zapošljavanje, 18. veljače 2016. godine, objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili zahtjeva za subvenciju za samozapošljavanje.
Uredba o poticanju zapošljavanja realizirat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 50 miliona  KM.
Javni poziv, tekst Uredbe kao i cjelokupni postupak prijave na Javni poziv dostupan je na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba.
Javni poziv ostaje otvoren do zaprimanja zahtjeva u visini sredstava utvrđenih Programom utroška sredstava i otvoren je svaki radni dan u periodu od 8 do 16 sati.
Pored ovog Javnog poziva, objavljen je i Javni poziv za za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2016.
ugp