Zajednički cilj: Bolji uvjeti za život svih Posušanki i Posušana

U uredu Općinskog načelnika Branka Bage, u utorak,  5. 4. 2016., na traženje Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP), održan je radni sastanka po ranije najavljenim temama od strane UGP-a.

Uz Općinskog načelnika Bagu i predsjednika Općinskog vijeća Ivana Lončara na sastanku su bili i njihovi najbliži suradnici. Članove UGP-a predstavljali su predsjednik Ivan Pavković, predsjednik Upravnog odbora Ivan Šarić, dopredsjednik Pero Lončara te nekoliko članova UO i koordinatora Granskih povjerenstava.

U iznimno konstruktivnoj atmosferi razgovaralo se o mogućnostima stvaranja povoljnijih uvjeta za poslovanje, kao i boljih uvjeta za život svih građana Posušja, te aktualnim infrastrukturnim projektima, stanju proračuna i mogućnostima ispunjavanja obveza općine  prema dobavljačima.

Dugovanja općine prema dobavljačima su velika i zbog tih dugova ugroženo je i poslovanje nekih gospodarstvenika. Što planira Općinski načelnik uraditi po tom pitanju, zanimalo je gospodarstvenike. Dug općine mora biti među prioritetima u proračunu, a sredstva se mogu i moraju naći i prodajom imovine općine ili na neki drugi način. Prioriteti na rashodovnoj strani proračuna se moraju posložiti drugačije, stav je gospodarstvenika.

Općinski načelnik Bago je rako da je svjestan da se ti, kao i svi ostali, dugovi općine moraju plaćati, ali stanje proračuna je takvo da je to do sada bilo neizvodivo, a da se ne dovede u pitanje funkcioniranje općinskih službi i pružanje usluga građanima. I pored takve situacije s proračunom, nastojali smo taj dug smanjiti i on je danas oko 2, 3 miliona maraka, što je za oko pola miliona maraka manje od duga na dan preuzimanja dužnosti u studenom 2012. godine. U ovoj godine došlo je do promjena u raspodjeli Javnih prihoda i realno je očekivati veće prihode proračuna za nekih 450.000 maraka i to će nam omogućiti urednije izvršavanje naših obveza, zaključio je Bago ovu temu.

Gospodarstvenici su se tijekom sastanka požalili na rad inspekcijskih službi, odnosno na selektivno postupanje inspektora. Zbog takvog načina rada inspekcije, pojedine tvrtke, koje ne ispunjavaju zakonom propisane minimalno tehničke uvjete, dobivaju poslove zbog niže ponuđene cijene, a nakon toga angažiraju radnike za koje ne plaćaju doprinose. Ovdje se radi o nelojalnoj konkurenciji i takav način poslovanja se mora spriječiti, istaknuli su gospodarstvenici.

Općinski načelnik je kazao kako je inspekcija rada u nadležnosti Županije i predložio je zajednički Zaključak koji će se uputiti navedenoj inspekciji, ukazati na ovaj problem i zatražiti njihovo učinkovitije i neselektivno djelovanje. U cilju poboljšanja učinkovitosti općinskih službi, novom sistematizacijom radnih mjesta, uvedeno je radno mjesto koje objedinjuje komunalnog i građevinskog inspektora i na tom polju za očekivati je učinkovitije rezultate novog  inspektora. Na kraju ove teme, Bago je najavio uvođenje anonimnog online obrasca za prijavu nepravilnosti u nadležnosti inspekcijskih službi, a sve u cilju poboljšanja suradnje s građanima općine po ovom pitanju.

U cilju usklađivanja sustava obrazovanja i tržišta rada raspravljalo se o potrebi uvođenja nekih novih zanimanja u Srednjoj strukovnoj školi u Posušju. Po ovom pitanju došlo je do određenih pozitivnim promjena tako da će se od ove školske godine uvesti zanimanje za vozača, vodoinstalatera i medicinske sestre/tehničara. Gospodarstvenici su zadovoljni ovim promjenama i ujedno predlažu za slijedeću godinu uvođenje  i zanimanja poljoprivredne struke. U cilju toga organizirat će se i sastanak s ravnateljem Srednje strukovne škole u narednom periodu.

Gospodarstvenici su se interesirali i o jednom od  najznačajnijih infrastrukturnih projekta u našoj općini, a to je pročistač vode na vodospremi kao i dviju mini hidroelektrana na cjevovodu iz akumulacije Tribistovo. Završetkom tih projekta, pored kvalitetnije vode, stvorile bi se pretpostavke za prodaju vode susjednim općinama u Hercegovini i u RH, kao i električne energije, te bi se osigurao značajan prihod za općinu. Općinski načelnik Bago je odgovorio da je projektna dokumentacija za te projekte gotova i da sada intenzivno rade na iznalaženju sredstava i modela za izgradnju istih. Gospodarstvenici su predložili da se ispita eventualna zainteresiranost domaćih gospodarstvenika za investiranje u te projekte po modelu koncesije ili na neki drugi prihvatljiv način.

Na kraju sastanka zaključeno je kako ovakve sastanke  valja organizirati češće, kako bi se ostvario zajednički cilj svih nazočnih, a to su bolji uvjeti za život svih Posušanki i Posušana u našem Posušju.

FOTO

ugp