Institucije BiH zapošljavaju 200 novih službenika

Agencija za državnu službu BiH raspisala je ove godine oko 120 natječaja za popunjavanje radnih mjesta u institucijama BiH, koji su otvorili put za zapošljavanje više od 200 radnika na državnim jaslama, među kojima su najbrojniji suradnici i savjetnici.

Institucije BiH zapošljavaju više od 22.000 radnika za čije se plaće godišnje troši više od pola milijarde maraka, ali to ne predstavlja prepreku da se nastavi sa zapošljavanjem u administraciji.

Da građani državu smatraju najboljim poslodavcem pokazao je i broj prijava na natječaje. Zabilježeno je da je za jedno radno mjesto u administraciji stizalo i po nekoliko stotina prijava. Prosječan broj prijava na natječajima je između 130 i 150, a za neka radna mjesta dostigne i 300 do 400.

Raspisani natječaji su pokazali da veliki broj ministarstava, agencija, direkcija, kancelarija i ostalih tijela na razini BiH traži stručne suradnike, rukovoditelje sektora, pripravnike, ali i direktore i njihove zamjenike.

Prema podacima Agencije za državnu službu BiH, ove godine je završen 51 natječaj koji je omogućio da više od 100 ljudi dobije posao u institucijama BiH.

Trenutno je u postupku više od 60 natječaja, kojima će biti popunjeno oko 130 mjesta. U međuvremenu je otvoreno još deset natječaja za prijem 13 osoba.

Institucije BiH, koje već zapošljavaju čitavu armiju radnika, ove godine su iskazale potrebu za zapošljavanjem stručnih suradnika za informacijsko-dokumentacijske-izdavačke poslove, financije, javne nabavke i informacijsko-komunikacijske tehnologije, sukcesiju financijske imovine i obveza bivše SFRJ i slično.

Parlament BiH je tražio stručne savjetnike, između ostalog, za pripremu sjednica Predstavničkog i Doma naroda, programiranje i projektiranje, prevoditelje za francuski i engleski jezik, lektora za “bosanski” jezik i suradnika za publikacije.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela tražila je stručne savjetnike za potrage i izručenja i stručnog savjetnika za ukradena vozila, a Direkcija za evropske integracije BiH stručne suradnike za istraživanje, politička pitanja, državnu pomoć i obrazovanje iz oblasti evropskih integracija.

Ministarstvu inozemnih poslova BiH trebao je suradnik za internet stranicu i pomoćnik ministra u sektoru za opće poslove, a stručnog suradnika za uređivanje web stranice i unošenje podataka tražio je Sekretarijat Parlamenta BiH.

Koliko su institucije poželjne i koliko se često natječaji za radna mjesta raspisuju, pokazuju podaci iz kolovoza, kada je samo za 15 dana raspisano šest natječaja, koji su uhljebljenje u institucijama omogućili za deset novih radnika.

Zamjenik predsjedavajućeg Komisije za financije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH Boško Tomić kazao je “Glasu Srpske” da se ne bi smjelo olako potezati za zapošljavanjem novih radnika u administraciji i da bi bilo puno pametnije da se kroz unutrašnju preraspodjelu pronađu rješenja za nedostatak kadra. Prema njegovim riječima, nova zapošljavanja ne dolaze u obzir, ako se zemlja želi izvući iz krize.

- Ne treba primati nove radnike, već praviti preraspodjelu u okviru službi i institucija – rekao je Tomić i naglasio da BiH ionako ima previše zaposlenih u administraciji u odnosu na njenu veličinu.

U dokumentu okvirnog budžeta institucija BiH od 2013. do 2015. godine, koji je usvojio Savjet ministara, navodi se da je za bruto plaće i naknade u institucijama BiH planirano  u 2014. godini  izdvojiti oko 530,3 miliona maraka, što je za 5,1 milion više nego ove godine. Ti troškovi za 2015. godinu projektirani su na 529,9 miliona KM.

Kada je riječ o broju zaposlenih, procjenjuje se da će iduće godine u institucijama na razini BiH biti zaposlena 22.493 radnika, 2014. njih 22.515, a u 2015. godini administracija bi trebala brojati 22.467 radnika.

GS/ugp