UGP: Održana Izborna skupština Udruge gospodarstvenika Posušje

U ponedjeljak 04. studenoga 2013.  u Kino dvorani održana je Izborna skupština Udruge gospodarstvenika Posušje. Skupštinom je predsjedao predsjednik Udruge Veljko Lončar, a u radnom predsjedništvu bili su predsjednici  Upravnog i Nadzornog odbora,  Marinko Šego i Branimir Oreč.

Skupština je usvojila Izvješće o radu Nadzornog i Upravnog odbora te Izvješće o radu Udruge. Usvojen je i Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Udruge temeljem kojih se broj članova Upravnog odbora povećava sa sedam na devet, tako što u UO ulaze i predsjednik i dopredsjednik Udruge, po funkciji. Mandat članova svih tijela Udruge je dvije godine i ista osoba može biti birana najviše dva puta uzastopno na istu funkciju.

Za predsjednika  Udruge izabran je Veljko Lončar, a za dopredsjednika  Franjo Širić. U upravni odbor izabrani su: Marinko Šego, Damir Lončar, Ivan Pavković, Pero Lončar, Krasnodar Petrović, Zdenko Tolušić i Ivan Šarić. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Marinko Šego. U nadzorni odbor izabrani su dosadašnji članovi: Branimir Oreč, Borislav Petric i Ivan Čamber. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Branimir Oreč.

Na skupštini se vodila konstruktivna rasprava i istaknuto nekoliko problema s kojima se susreću gospodarstvenici u svom poslovanju. Posebice je istaknut problem rada inspekcije, raspodjela sredstava od GSM licence, te ne poticanje razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja od strane svih razina vlasti, a posebice od Županije ZH. Nedovršena ili loše izvršena privatizacija društvenih poduzeća u općini Posušje je veliki uteg u razvoju gospodarstva i općenito općine Posušje. Problem raspodjele prihoda od PDV-a kao i drugih javnih prihoda u odnosu na doprinos gospodarstva općine Posušja i broja stanovnika u odnosu na ukupno stanje u Federaciji BiH, je nepravičan i na štetu Posušja.

Udruga je opravdala očekivanja svojih članova i napravila je određene pomake u poboljšanju poslovnog okruženja, kao i određene povoljnije uvjete poslovanja za  gospodarstvenike u našoj općini i u Županiji ZH, zaključak je skupštine. Broj članova Udruge, od utemeljenja do danas, povećao se  tri puta, sa 13 na 39. Ukupan broj članova Udruge i vlasnički povezanih tvrtki je preko 50. Broj zaposlenih u tim tvrtkama je oko 1.800, a od toga u Posušju oko 1200, što je oko  40 % ukupno svih zaposlenih u Posušju.

Vlasti na svim razinama rade vrlo malo ili gotovo ništa, na poboljšanju uvjeta poslovanja i rasterećenju gospodarstva, od raznih poreznih i neporeznih davanja. Naprotiv, oni su svakim danom gori, a troškovi administracije na svim razinama vlasti sve veći. Broj zaposlenih u realnom sektoru pada, a u državnoj i javnoj upravi raste. Bez obzira na loše ekonomsko stanje, osnivaju se nove agencije i javne ustanove te se zapošljavaju novi stručni suradnici, savjetnici, pomoćnici i zamjenici. S takvom praksom mora se prestati, zaključak je iz Izvješća o radu Udruge.

Udruga gospodarstvenika Posušje, nastavit će sa svojim aktivnim radom u nastojanju poboljšanja uvjeta poslovanja, otvaranja novih radnih mjesta i povećavanja broja zaposlenih te stvaranja boljih uvjeta ukupnog života svih građana Posušja, završni je zaključak skupštine.

sb/ugp