Mate Lončar predsjednik Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine

Petak (11. prosinca 2015.) u Vijećnici u Sarajevu održana je Osnivačka Skupština Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Za predsjednika Skupštine izabran je Mensur Seferović, za tajnicu Mirela Geko, za dopredsjednike Mirel Bijedić i Martina Miličić, za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Dario Plavčić, dok je za predsjednika Upravnog odbora i predsjednika Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine izabran Mate Lončar.
Prvi predsjednik Vijeća mladih Federacije BiH, u svom govoru, između ostalog, rekao je:
“Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini zaslužuju više. Svaki čovjek je odgovoran za svoje djelovanje i odnos prema drugima. Stoga plediram za mladog čovjeka znanja, radnika i intelektualca koji će umjeti primijeniti svoje znanje u životu. Zalažimo se za mlade ljude koji tolerantno i sa osnovnim znanjima pristupaju problematici, a ne sa kvaziinformacijama, koje ih mogu pogrešno usmjeriti. Društvo znanja neka bude cilj, sa znanjima i praktičnim iskustvom, a bez hipoteka negativnih predrasuda. Znanje je potrebno Bosni i Hercegovini i njenom multilateralnom karakteru, kako bi se prevazišli svi oblici predrasuda. Ta zadaća je na mladim, jer mlad čovjek teži ka boljemu sutra, a razni uspjesi i suradnja naših mladih ljudi, svjedoče kao potvrda toj tezi.
Neće biti lako… Svaki proces iziskuje puno, rada, truda i vremena.
Ne mogu i neću ništa obećavati, osim jednog. Siguran sam i za to dajem svoju riječ, da će moje kolege i ja zajedno s njima, raditi na najbolji mogući način. Truditi ćemo se i djelovati u skladu s mogućnostima, a siguran sam da naš trud neće biti uzaludan.
Stoga pozivam sve da nam se pridruže. Mi želimo biti partneri institucijama i organizacijama koje žele dobro mladima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi želimo da mladi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine imaju jednake mogućnosti.
Mi želimo da mladi ljudi budu „broj jedan“ svima nama i da se krenu rješavati problemi sa kojima se mladi susreću, jer oni su garancija budućnosti i boljeg života u ovoj državi.”

Vijeće mladih Posušje